Bezprzewodowy router LTE

LT-6408n

Instrukcja instalacji i konfiguracji routera LT-6408n
Dla usługi LTE Cyfrowego Polsatu oraz Plus
Schemat podłączenia

1. Podłącz zasilacz sieciowy do routera i gniazdka sieciowego
2. Podłącz kabel ethernetowy do portu LAN w routerze oraz do gniazda ethernetowego w komputerze.
3. Postępując zgodnie z załączoną instrukcją skonfiguruj kod PIN - dotyczy kart ze skonfigurowanym PIN dla sieci Plus.
4. Włóż kartę SIM do modemu LTE/HSPA+ zgodnie z załączoną do modemu instrukcją obsługi, podłącz modem do portu USB routera za pośrednictwem załączonego do routera kabla przedłużającego (typu hard-wire). Dioda MODEM na przednim panelu routera zacznie migać sygnalizując obecność modemu a następnie zaświeci się światłem stałym po uzyskaniu połączenia przez modem.
 

 

Konfiguracja routera LT-6408n dla Cyfrowego Polsatu
Aby obejrzeć animację przedstawiającą konfigurację routera LT-6408n dla usługi LTE Cyfrowego Polsatu kliknij w poniższy obrazek (animacja otworzy się w nowym oknie):
 

Konfiguracja routera LT-6408n dla Plus
Konfiguracja jest analogiczna dla powyższej przy czym istotne jest:
- zwrócenie uwagi na poprawny APN (oprogramowanie dla Plus powinno domyślnie zawierać APN: internet)
- skonfigurowanie poprawnego kodu PIN w zakładce konfiguracji LTE

Uwagi
1. Router standardowo ma ustawiony APN na "internet.cp" (lub "internet"), w niektórych przypadkach konieczne może być ustawienie innego APN: "multi.internet".
2. Najważniejszą czynnością konfiguracyjną po podłączeniu modemu LTE/HSPA+ oprócz ustawienia prawidłowego APN jest zabezpieczenie sieci bezprzewodowej.
3. W przypadku wykrycia niestabilności połączenia zaleca się wymuszenie pracy modemu w trybie HSPA+ (wykorzystując aplikację instalowaną na komputerze po bezpośrednim podłączeniu modemu), jak pokazano poniżej (kliknij, aby powiększyć).
4. Brak konfiguracji kodu PIN przed podłączeniem modemu do routera może spowodować zablokowanie modemu. Wymagane będzie podłączenie modemu do komputera i reset kodu PIN przez podanie kodu PUK (aplikacja zapyta o PUK automatycznie po jej zainstalowaniu i wykryciu modemu).

*Osiągana wydajność, prędkość, pokrycie sieci zależą od czynników zewnętrznych i mogą ulegać zmianie.
*Rzeczywista rozdzielczość i liczba klatek kamer sieciowych zależy od szybkości połączenia.
*Specyfikacje i konstrukcja produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.